Påskjutsbroms på släpvagn

Jag kan inleda detta med att tala om att jag är absolut ingen händig person och kan väldigt lite om tekniska saker på bilar, datorer och tv-apparater. För ett par år sedan köpte jag en släpvagn för att kunna köra lite skräp till tippen och även hyra ut den till folk i närheten av bostadsområdet. Sådan jag litar på helt enkelt. Släpkärran fungerade klockrent när jag köpte den och den skulle bara besiktigas efter ett par månader. Strax innan besiktningen tyckte jag att bromsen fungerade sämre än innan men lade ingen större vikt vid det. När jag kom till besiktningen så fick jag så klart en anmärkning på vagnens så kallade påskjutsbroms.  Jag hade som sagt ganska lite kunskap om detta men benämningen i sig ”påskjutsbroms” säger väl en hel del. Jag fick förklarat för mig att påskjutsbromsen tillsammans med bromsöverföringen och hjulbromsen, hör till själva bromssystemet på släpvagnen.

Ombesiktning av påskjutsbromsen

Jag fick som sagt en påbackning när det gällde påskjutsbromsen då den var för dålig och behöver åtgärdas det vill säga bytas. Det blev till att åka hem lite moloken för att försöka ta reda på mer om denna påskjutsbroms, hur den är ihopkopplad med övriga bromsdelar på släpvagnen. Jag hade nämligen en idé om att jag själv skulle kunna byta denna. Hur svårt kan det vara?

Byta påskjutsbromsen

Jag kunde läsa mig till att påskjutaren sitter fäst (med skruvar) i chassit med hjälp av dragbalkar. I själva påskjutaren finns ett hus med ett dragrör som i sin tur sitter fast i bilen via den så kallade kulhandsken.  Dragröret ska ju vara lite flexibelt för att kunna röra sig framåt och bakåt några centimeter. Det finns också bussningar runt dragröret för att denna ska kunna röra sig jämt och mjukt. Men det finns även en påskjutsdämpare för att hindra dragröret från att bete sig ryckigt.

Som sagt, hur svårt kan det vara att skruva lite i detta och byta en del prylar, piece of cake.